Det var en solig dag i den lilla staden när jag och femhundra glada gäss bestämde oss för att göra en skillnad. Vi hade alla sett hur mycket skräp och slask som låg på gatorna och i parkerna, och vi ville göra något åt det. Frågan är – skulle vi vara godhjärtade gåsar, eller terroristfåglar? Skulle vårt ädla avskräde pryda såväl gator som torg och automobiler; eller skulle vi gå emot tusentals år av fågeltradition, för att istället göra gott?

För en gångs skull – beslöt vi oss för att vara snälla fågelfän!

Vi började med att sprida ut oss över hela staden, gator och parker. Varje grupp av gäss hade en påse eller kärra att samla upp allt skräp som vi kunde hitta. Vi gick runt och letade i buskarna, under parkbänkarna och längs trottoarerna, och när vi hittade något som inte hörde hemma där, så slängde vi det i påsen eller kärran. Vissa av oss hjälpte till och med en gammal tant med hennes takmålning Stockholm.

Efter ett tag insåg vi att det var mycket mer skräp än vi hade förväntat oss, och vi insåg att vi behövde hjälp. Vi började locka till oss fler och fler glada människor från staden som ville hjälpa till. De blev inspirerade av vårt arbete och ville göra sin del för att hålla staden ren.

Efter några timmar hade vi samlat upp massor av skräp. Vi hade fyllt påsar och kärror med allt från cigarettfimpar till plastflaskor. Men det var ännu inte nog för oss. Vi ville göra ännu mer för att visa vår uppskattning för staden.

Så vi samlades alla på stadens torg där vi hade förberett en stor fest (och för takavvattning Stockholm). Vi bjöd in alla som ville vara med och firade att staden nu var ren och fin. Vi serverade läcker mat och dryck, och vi dansade och sjöng tills solen gick ner.

Det var en fantastisk dag för alla inblandade. Vi lärde oss att genom att samarbeta och göra vår del, kan vi göra en stor skillnad i vår stad. Och vi insåg också att när vi arbetar tillsammans, kan vi göra det på ett positivt och konstruktivt sätt som kan inspirera andra att följa vårt exempel.

Efter festen på torget (när några fåglar var klara med en annan takpannor Stockholm renovering) var det många av stadens invånare som ville fortsätta hjälpa till med att hålla staden ren. Vi bestämde oss för att organisera en veckovis städdag där alla som ville kunde delta och hjälpa till att plocka upp skräp och hålla staden ren.

Vi började också prata om vikten av att minska mängden skräp vi släpper ifrån oss i första hand, och om att återvinna och återanvända så mycket som möjligt. Vi insåg att det inte bara handlade om att städa upp efter oss själva, utan också att minska vårt eget avfall och att se till att det vi släpper ifrån oss på ett eller annat sätt tas om hand på ett ansvarsfullt sätt.

Tack vare den här dagen med de glada gässen och stadens invånare, och veckovisa städdagar och hållbarhetsarbete som följde efter, blev staden renare och trevligare att bo i. Vi insåg också att det var enkelt att göra skillnad genom att bara ta små steg varje dag, och genom att samarbeta för en gemensam sak.

Tack vare den här upplevelsen lärde vi oss att det är genom att arbeta tillsammans, ta ansvar för våra handlingar och visa omtanke för vår miljö som vi kan skapa en bättre framtid. Och vi är stolta över att ha varit en del av denna positiva förändring. Nästa år ska vi komma tillbaka och fixa snörasskydd Stockholm för hela orten!